Kullanım Sözleşmesi


1. Taraflar

a) İnternet Site : Gümüşsuyu Caddesi No:5 Daire:8 Meral Plaza Ümraniye / İstanbul Türkiye, adresinde mukim  www.sabitfaturaodeme.com internet sitesi. Bundan böyle İnternet Sitesi olarak anılacaktır.

b) Kullanıcı : www.sabitfaturaodeme.com internet sitesinden fatura ödeyen internet kullanıcısı. Bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, internet sitesini kullanma ve yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1.
Kullanıcı, internet sitesine fatura öderken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, internet sitesi'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. İnternet sitesinden fatura ödemesi yapabilmek için kullanıcının 18 yaşından büyük olmak gerekir. Fatura ödeyen herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tespit edilen kullanıcı'nın işlemleri iptal edilir. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda işlemler iptal edebilir.
3.2. İnternet sitesi'nden fatura ödeme hakkı İnternet Sitesi'nin çıkarlarına ters biçimde, işbu sözleşmeye ve/veya hukuka aykırı kullandığı kanaatine varacak olursa, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Kullanıcı'nın işlemleri iptal edebilir.
3.3.İnternet Sitesi, üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Site’de yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar açısından, her ne nam adı altında olursa olsun hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
3.4. Kullanıcı,  internet sitesi üzerinden sadece kendi kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı,  internet sitesi üzerinden kredi kartı ile 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde güvenli ödeme yapabilecektir. Kullanıcı, internet sitesine giriş yapması ve 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde kredi kartı şifresini girmesi ve/veya bankası tarafından cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS mesajındaki şifreyi girmesi ile ödemenin gerçekleşmesi durumunda, İnternet Sitesi'nin bu işlemle ilgili hiçbir sorumluluğunun kalmayacağını ve bu işlemle ilgili Kullanıcının herhangi bir talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5. Kullanıcı,  internet sitesi üzerinde  "Hizmet Ücretleri" alanında belirtilen, kurum veya tutar üzerinden hesaplanan Hizmet Ücreti'ni, fatura tutarıyla birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3.6. Kullanıcı internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. İnternet Sitesi bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcı'nın siteye erişimini engelleme, işlemlerini iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır. 
3.7. Kullanıcı,  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
3.8. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.
3.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İnternet Sitesi'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,İnternet Sitesi'nin kullanıcıya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.10. İnternet Sitesi'nin her zaman, hiçbir ihbara ve hiçbir gerekçe göstermeye gerek olmadan ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı işlemlerini silme ve iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, İnternet Sitesi'nin hiçbir tazminat, vb. sorumluluğu yoktur. 
3.11 internet sitesi sistemin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. 
3.12.İnternet sitesindeki herhangi bir görüntüyü veya özelliği bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Site'deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Üye'ye bildirmeksizin istediği zaman değiştirme veya tümüyle ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.
3.13.internet sitesi'nde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar İnternet Sitesi'nin mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.İnternet Sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.14. İnternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.15. Kullanıcı, İnternet Sitesi tarafından ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında, kurum sistemlerinden veya banka sistemlerinden tesisat ve abone numaralarına ait borç bilgisini sorgulayıp kendisine e-mail, telefon, sms, vb. yollarla bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. İnternet Sitesi vasıtasıyla İnternet Sitesi'ne üyelik veya satıcı olma gibi sıfatların kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) vermeleri gerekmektedir. Bu gibi kişisel bilgiler kayıt edilmektedir ve kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Kullanıcı, internet sitesine üye olurken veya site üzerinden işlem yaparken vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş/fatura bilgilerinin ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına, bu bilgilerin İnternet Sitesi ileİnternet Sitesi'nin iş ortakları, tedarikçileri ve ilişkide bulunduğu bankalar tarafından kayda alınabilmesine, saklanabilmesine, işlenebilmesine, kullanılabilmesine ve paylaşılabilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını veİnternet Sitesi'ni sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini her zaman İnternet Sitesi'ne iletebilir.
3.16. İnternet Sitesi'nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye İnternet Sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.17. İnternet Sitesi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.18. İnternet Sitesi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
3.19. Taraflar, İnternet Sitesi'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193/1'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. İptal ve İade Şartları
Yapılan fatura ödemeleri online olarak kurumlara ödendiği için, fatura iptali yapılamamaktadır. Ayrıca hatalı veya yanlış fatura ödemelerinde aynı durum geçerli olup iptal ve iadesi yapılamamaktadır.


5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İnternet Sitesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. İhtilafların Halli  
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
7. Yürürlük 
Kullanıcı'nın fatura ödeme işlemi yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

;